Get Adobe Flash player
Agenda
Formularz rejestracyjny
registration
Zakwaterowanie
zakwaterowanie

Szanowni Pastwo !

Koleanki i Koledzy ! W imieniu Komitetu Organizacyjnego XXXIV Dni Ortopedycznych serdecznie zapraszamy do Koobrzegu.
Z wielk satysfakcj przyjlimy fakt, e Zarzd Gwny PTOiTr. wskaza nasz zesp jako gospodarzy tak wanego dla Polskiej Ortopedii zjazdu.
Organizacja Dni Ortopedycznych to due wyzwanie i traktujemy to jako okazj do zaprezentowania skromnego, bo tylko 25-letniego dorobku Oddziau Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Regionalnego Szpitala w Koobrzegu, jak rwnie do przedstawienia wynikw pracy naszych kolegw z innych szpitali z regionu.
Mamy nadziej, e proponujemy Pastwu ciekawy program naukowy, ktry moe sta si tem dla interesujcych dyskusji podczas sesji naukowych, jak i w kuluarach zjazdu.
Poza sesjami omawiajcymi tematyk coraz powszechniej stosowanej endoprotezoplastyki przynasadowej stawu biodrowego, gwodziowania rdszpikowego w ronych jego aspektach, podejmiemy prb przekazania aktualnoci w dziedzinie biomateriaw w ortopedii.
Przewidujemy rwnie sesj plakatow w wersji elektronicznej, co pozwoli na zwikszenie iloci i rnorodnoci prac zgoszonych na zjazd.
Spodziewamy si take, e zaproszone do wsppracy firmy medyczne pomog w przeprowadzeniu prezentacji swoich produktw, take w atrakcyjnej formie spotka warsztatowych.
Podczas Dni Ortopedycznych bd miay miejsce rwnie wykady i zajcia praktyczne dla instrumentariuszek, co stanowi ju w pewnym sensie tradycj naszych zjazdw.
Dodatkow atrakcj moe okaza si take satelitarne polsko-niemieckie spotkanie lekarzy ortopedw. Mamy nadziej, e w przyszoci bdzie to odrbna cykliczna impreza w Koobrzegu.
Z satysfakcj odnotowalimy ciekaw midzynarodow imprez ortopedyczn SICOT w Koobrzegu w 2009 r., ktra pokazaa, e w naszym miecie mona z powodzeniem przeprowadzi tak du konferencj.
XXXIV Dni Ortopedyczne wietnie wpisuj si do programu obchodw Dni Koobrzegu, co gwarantuje, e poza sesjami naukowymi, proponowanymi przez nas atrakcjami zjazdowymi, znajdziecie Pastwo dla siebie rwnie inne ciekawe formy spdzenia czasu nad piknym Batykiem.

Do zobaczenia w Koobrzegu !
Andrzej LORANC z zespoem
 
 
Miejsce konferencji

Partnerzy konferencji
sponsorzy
Kontakt
kontakt